Ethos Bemanning AS

Ethos bemanning AS er spesialist på bemanningsløsninger til barnehage. Vårt konsept er utarbeidet på bakgrunn av faglig kompetanse og lang erfaring med bemanningsløsninger til barnehage. Vi har mye kunnskap om hva som skjer i løpet av en barnehagedag og hva slags medarbeidere barnehagene ønsker og trenger. Våre kunder og medarbeidere får tett oppfølging av erfarne rådgivere. Kvalitet står sentralt i vår kultur og skal ikke gå på bekostning av kvantitet. Vi veileder våre medarbeidere ved behov og tilbyr kurs i aktuelle temaer. Alle våre oppdragsgivere og ikke minst barna, fortjener engasjerte, tilstedeværende og ansvarsfulle voksenmodeller. Vi er til å stole på!