BRAVUR

BRAVUR EXECUTIVE SEARCH fokuserer utelukkende på rekruttering til faste stillinger med høye krav og forventninger. Vi vektlegger å bli kjent med kundene våre før vi i felleskap definerer den ideelle kandidaten. Det holder ikke å kun oppfylle gitte kompetansekriterier, det må også være en organisasjons- og kulturmessig match.