Dedicare Group

Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare rekryterar och bemannar läkare, sjuksköterskor och socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm, är medlem i Almega Kompetensföretagen och har därmed kollektivavtal för alla anställda. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att våra processer är kvalitetssäkrade och att vi tar hänsyn till miljöaspekter när vi driver vår verksamhet.