Aktiv Rekruttering AS

Aktiv Rekruttering tilbyr rekruttering og bemanning av stillinger på leder,- mellomleder,- og spesialistnivå innen økonomi, lønn og regnskap, alle stillinger innen anleggsbransjen, og HR og personal.