Drift Sør AS

Drift Sør AS

Drift Sør AS har siden 2016 levert høyt kvalifisert personell og bemanning innen en rekke disipliner til olje og gass, energi og industri. Vi er lokalisert på Andøya i Kristiansand, og teller i dag over 40 ansatte. Selskapet er eid og drevet av personer med erfaring fra både maritim og landbasert industri. Gjennom våre kunder har våre ansatte fått deltatt på varierte og spennende prosjekter. Som et resultat av dette har vi opparbeidet oss rikelig med kompetanse, noe som gjenspeiles i våre høyt kvalifiserte medarbeidere. Om ønskelig, stiller vårt personell med verktøy, arbeidstøy og relevante sertifiseringer. Et av våre mål er å gi våre ansatte spennende og utfordrende arbeidsplasser og prosjekter hvor de kan videreutvikle sine egenskaper. Våre ansatte skal jobbe i et trygt og godt arbeidsmiljø. Drift Sør stiller høye krav til alle sine ansatte med tanke på HMS i arbeidsutførelsen for å unngå ulykker, personskader og skader på miljøet.