Agile Executive Search AS (Intersearch Norway)

InterSearch Norway er et ledende Executive Search selskap som bistår norske og internasjonale virksomheter med rekruttering av ledere og senior fagspesialister, i tillegg til å tilby rådgivningstjenester knyttet til strategi, ledelse og organisasjon. Vår styrke ligger i utvalgte sektorer der våre rådgivere bidrar med relevant bransjeerfaring og fagkompetanse i den direkte dialogen med kunder og kandidater. Vår interne delingskultur sikrer videre trygghet og objektivitet i hvert enkelt oppdrag vi gjennomfører, slik at vår rolle som rådgiver gir ønsket merverdi. Vi er effektive og fleksible, men går aldri på akkord med kvalitet. Vår styrke og lidenskap ligger i dialogen med mennesker, og i synliggjøringen av muligheter der urealisert potensiale eksisterer. I etableringen av tillitsfulle og ærlige forhold legger vi til rette for langsiktig verdiskapning i møte mellom kunde og kandidat.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Jan S. Øinæs
Partner
+4740094913
jso@intersearch.no


5 Ledige stillinger