Abcent AS

Abcent AS drifter i dag flere tiltak og leverer forskjellige tjenester innen BPA, Omsorg, Helse, Kompetanse og Barnevern. For å sikre kvalitet og oppfylle lovens krav er utvikling og evaluering av Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll (IK) viktig. Kommunikasjon, dialog og samarbeid med ansatte, arbeidsledere og kommuner er viktig for å sikre en god kvalitet på våre tjenester og produkter. Abcent følger NHO’s retningslinjer og veiledere for dette, i tillegg til våre egne. Lokal tilstedeværelse er viktig for oss med nærhet til våre tjenestemottakere og hvor vi mener å gjøre en forskjell. Det er slik vi blir bedre ! Pr. nå har vi over 40 tjenestekonsesjoner / avtaler med kommuner i Norge.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Lea Maria Andvik
Avdelingsleder Agder
maria@abcent.no
4 Ledige stillinger

Marielle Thorstensen
Leder Helse
marielle@abcent.no
1 Ledige stillinger

Mari Thommesen
Prosjektkoordinator
mari@abcent.no
5 Ledige stillinger