Abcent AS

Internkontroll og kvalitet Abcent as drifter i dag flere tiltak og type tjenester. For å sikre kvalitet og oppfylle lovens krav er utvikling og evaluering av Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll (IK) viktig. Kommunikasjon, dialog og samarbeid med ansatte og tillitsvalgte må til for å sikre gode og kvalitetspregede tjenester og produkter. abcent følger NHO’s retningslinjer og veiledere for dette.