Abcent AS

Abcent AS drifter i dag flere tiltak og forskjellige tjenester innen BPA, Omsorg og Helse, Avlastning og Barnevern. For å sikre kvalitet og oppfylle lovens krav er utvikling og evaluering av Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og internkontroll (IK) viktig. Kommunikasjon, dialog og samarbeid med ansatte, arbeidsledere og kommuner er viktig for å sikre en god kvalitet på våre tjenester og produkter. Abcent følger NHO’s retningslinjer og veiledere for dette. Lokal tilstedeværelse er viktig for oss med nærhet til våre tjenestemottakere og hvor vi mener å gjøre en forskjell. Det er slik vi blir bedre ! Pr. nå har vi ca 40 tjenestekonsesjoner / avtaler med kommuner i Norge.

Avoimet työpaikat

Our recruiters

Inger Bråthen
Avdelingsleder
inger@abcent.no
2 Avoimet työpaikat

Åge Frisak
Daglig leder
age@abcent.no
3 Avoimet työpaikat

Trine-Lise Wessel Holst
Avdelingsleder
trinelise@abcent.no
1 Avoimet työpaikat