FLER AS

FLER AS ble etablert i 2021 av Linn Flesjå og Siri Drivdal. To gode kollegaer som vil sette sitt preg på leveranser og egen arbeidsplass. Et godt psykososialt arbeidsmiljø gjenspeiler seg i kvaliteten av arbeidet vi legger ned i møte med våre kunder og kandidater. Vi har et stort nettverk etter snart 30 års erfaring innen rekruttering og bemanning. Kompetansen vi besitter er variert og allsidig, da vi har spisset oss innen ulike fagfelt. For oss som jobber i FLER. er det viktig at de vi møter på vår vei blir respektert, sett og hørt.