Safejob AS

Safejob AS er et selskap med fokus på fleksibilitet og tilgjengelighet. Vi leverer personell til bygg og anlegg, havbruk og maritim sektor. Safejob har hatt stor vekst siden oppstart og ønsker å være en god arbeidplass for våre ansatte. Vi ønsker å ha deg med på laget til å kunne levere bemanning av høyeste kvalitet til våre kunder.