Ecura Care

Ecura Care

Å ta vare på syke og pleietrengende er blant de aller viktigste oppgavene i samfunnet. Behovet for flere varme hender og høy kompetanse øker voldsomt. Vi i Ecura Care hjelper kommuner, sykehus, ansatte og brukere. Vi skaffer dyktige vikarer til kommuner og sykehus som mangler personell, vi har ansatt erfarne spesialister som kan bistå i særlig utfordrende oppgaver og vi gir opplæring og overfaring av kompetanse. Gjennom www.helsekursportalen.no tilbyr vi et mangfold av e-læringskurs til ansatte i helse- og omsorgssektoren, samt bistår kommuner i gjennomføring av brukerundersøkelser.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

May Rita Dreierstad
Rådgiver avd. spesialsykepleiere
may.dreierstad@ecura.no
80 Ledige stillinger

Kristin Gustavsen
Rådgiver avd. spesialsykepleiere
kristin.gustavsen@ecura.no
80 Ledige stillinger

Elisabeth Austheim
Rekrutteringsmedarbeider
elisabeth.austheim@ecura.no
90 Ledige stillinger

Kristin Asprem Haugnes
Rekrutteringsmedarbeider
kristin.haugnes@ecura.no
90 Ledige stillinger

Tuva Angelina Saur
Rekrutteringsmedarbeider
tuva.saur@ecura.no
90 Ledige stillinger