Ecura Care

Å ta vare på syke og pleietrengende er blant de aller viktigste oppgavene i samfunnet. Behovet for flere varme hender og høy kompetanse øker voldsomt. Vi i Ecura Care hjelper kommuner, sykehus, ansatte og brukere. Vi skaffer dyktige vikarer til kommuner og sykehus som mangler personell, vi har ansatt erfarne spesialister som kan bistå i særlig utfordrende oppgaver og vi gir opplæring og overfaring av kompetanse. Gjennom www.helsekursportalen.no tilbyr vi et mangfold av e-læringskurs til ansatte i helse- og omsorgssektoren, samt bistår kommuner i gjennomføring av brukerundersøkelser.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Kristin Asprem Haugnes
Personalkoordinator
kristin.haugnes@ecura.no
150 Ledige stillinger

Rebecka Eriksson
Personalkoordinator
rebecka.eriksson@ecura.no
200 Ledige stillinger

Mathilde Eggereide
personalkoordinator
mathilde.eggereide@ecura.no
50 Ledige stillinger

Ove-Andreas Gjermstad
Avdelingsleder, internasjonal rekruttering
ove.andreas.gjermstad@ecura.no
1 Ledige stillinger


Ann-Sofie Wolff
Teamleder avd.spesialsykepleiere
ann-sofie.wolff@ecura.no
20 Ledige stillinger