Ecura Care

Å ta vare på syke og pleietrengende er blant de aller viktigste oppgavene i samfunnet. Behovet for flere varme hender og høy kompetanse øker voldsomt. Vi i Ecura Care hjelper kommuner, sykehus, ansatte og brukere. Vi skaffer dyktige vikarer til kommuner og sykehus som mangler personell, vi har ansatt erfarne spesialister som kan bistå i særlig utfordrende oppgaver og vi gir opplæring og overfaring av kompetanse. Gjennom www.helsekursportalen.no tilbyr vi et mangfold av e-læringskurs til ansatte i helse- og omsorgssektoren, samt bistår kommuner i gjennomføring av brukerundersøkelser.