Iris Hadar AB

Iris Hadar AB

Iris Hadar AB är kvalitetsauktoriserat av Almega Utbildnings- Omställnings- och Matchningsföretagen samt certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 genom certifieringsorganet A3CERT – under ackreditering ifrån SWEDAC.