Alvens

Alvens

Det er vi som er Alvens. Vi er opptatt av at alle mennesker er like verdifulle. Derfor frigjør vi tid for barnehageledere, skaper trygghet for barn og foreldre, samt trivsel og kunnskap hos våre vikarer. Vi leier ut vikarer til barnehager i Viken, Vestfold og Telemark. Alvens er tett på hver enkelt barnehage gjennom jevnlige møter og evalueringer. Vi brenner for at vikarene våre skal være kunnskapsrike, motiverte og aktive. Derfor får de kontinuerlig opplæring innen det å forstå barns lek, kommunikasjon og utvikling. Vikarene våre er lojale, noe de begrunner med at de føler seg verdifulle og godt ivaretatt. Vi mener at vikarer er en viktig ressurs, og jobber for at de skal likestilles med faste ansatte. Vi ønsker at barnehagene skal oppleve at vikaren tar naturlig del i arbeidsdagen og kulturen der de kommer, slik at dagene kan gå som planlagt og at barna til enhver tid får ha gode voksne rundt seg.