Libra Consult AS

Libra Consult er et dedikert rekrutterings- og rådgivningsselskap som hjelper bedrifter med å finne de rette kandidatene for faste stillinger. Våre erfarne konsulenter har lang erfaring med vellykket rekruttering på tvers av ulike bransjer og stillingsnivåer. Vi er drevet av en overordnet målsetning: Å tilby en profesjonell og personlig kandidatopplevelse, samtidig som vi leverer dyktige kandidater som oppfyller både faglige krav og personlige egenskaper som er viktige for våre kunder. Vår tilnærming legger vekt på å skape en solid forståelse av våre kunders behov, samtidig som vi nøye vurderer kandidatenes kvalifikasjoner, personlige egenskaper og motivasjon. Dette gjør oss i stand til å skape den beste matchen og varige løsninger mellom arbeidsgiver og kandidat. Våre konsulenter er stolte av å være sertifisert i profesjonelle testverktøy fra Master Management Norge, som gir oss et verdifullt verktøy for å sikre et best mulig resultat for begge parter.