Norsk Luftambulanse Teknologi

Langt fra folk. Høyt til fjells. Ute på viddene og langs Norges langstrakte kyst. Luftambulansen kommer. Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidrar til at skadde og syke får hjelp over hele landet. De jobber for at avansert, livreddende medisinsk behandling skal kunne nå helt fram til pasienten - overalt. Stiftelsen er en av landets største ideelle organisasjoner, og finansieres utelukkende av innsamlede midler fra privatpersoner og bedrifter. Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver forskning og utvikling for at alle skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. Vi i datterselskapet Norsk Luftambulanse Teknologi tilbyr teknologi og infrastruktur som bidrar til samme formål. Når været er skikkelig norsk trenger pilotene teknologi for å lande. Norsk Luftambulanse Teknologi tilbyr den teknologien. Når din bror faller om midt på vidda trenger du en app som forteller besetningen på helikopteret nøyaktig hvor du er. Vi har laget den appen. Vi videreutvikler og forvalter teknologi og infrastruktur som bidrar til en stadig mer effektiv luftambulansetjeneste, nasjonalt og internasjonalt.