Incontro AS

Vi hjelper deg med å finne den rette. Rådgiverne i Incontro har til sammen over 30 års erfaring fra rekruttering. Vi kjenner derfor dette markedet svært godt, og er i dag etablert som samarbeidspartner for en rekke selskaper og organisasjoner med høye krav til ansettelsesprosesser. Rådgiverne i Incontro har relevant høyere utdannelse og er sertifisert på flere validerte og DNV-godkjente testverktøy. Prosessen vår kjennetegnes ved grundig analyse, personlig tilstedeværelse og tett oppfølging. I undersøkelser svarer kundene våre at de opplever oss som svært profesjonelle, men samtidig uformelle og lite selvhøytidelige.