TS Group AS

TS Group er et konsern som leverer industrielle tjenester innen bemanning, kurs og opplæring, mekanisk vedlikehold og modifikasjoner. Vi jobber hver dag for å kunne tilby våre medarbeidere de mest attraktive posisjonene innen Olje og Gass-sektoren, Fornybar energi, Prosess- og annen industriell aktivitet. TS Group har herunder i dag ordrereserver som overstiger 1 milliard kroner, fordelt på langsiktige- og forutsigbare kontrakter rettet mot de viktigste aktørene innen både offshore- og landbasert industri. TS Group er lokalisert i Grenland, Molde, Bergen og Kungshamn, har norsk eierskap og sysselsetter om lag 300 kompetente medarbeidere. I TS Group er vår visjon å sette standarden andre strekker seg etter! Nøkkelen for å lykkes med dette er kompetente og engasjerte medarbeidere. Det oppnås best ved å tilby trygge arbeidsplasser, konkurransedyktige betingelser og spennende arbeidsoppgaver. Vi har derfor fokus på individuell oppfølging og utviklingsmuligheter av alle våre medarbeidere.