Aquaship

AquaShip AS er morselskapet i et konsern bestående av tre operative selskaper, GripShip AS, Artic Shipping AS / Aquaship Feedtrans AS og Johnson Marine Ltd. Konsernet har 28 skip, 250 ansatte og omsetter for cirka NOK 450m . Gruppens selskaper er representert innenfor segmentene servicebåter, frakt av fiskefôr, slaktebåter og brønnbåter. AquaShip har en unik posisjon som en komplett leverandør av maritime tjenester innenfor akvakultur. Dette er en posisjon vi sammen med våre kunder tenker å utnytte i vår videre vekst. AquaShip har kontorer i Kristiansund, Førde/Florø, Chile, Island, Spania og på Shetland. Aquaship samarbeider med MindMap AS om rekruttering og medarbeiderutvikling. --- MindMap utvikler mennesker og bedrifter og løser de problemene som koster mest på bunnlinja. Vi bruker MindMapMetoden for å finne de rette medarbeiderne. Og vi bruker den for å hjelpe deg til å utvikle medarbeiderne og bedriften. MindMapMetoden kombinerer vi et bredt spekter av vitenskapelige og sertifiserte verktøy til å avdekke kandidatenes reelle ferdigheter. Slik finner vi den rette kandidaten til stillingen. Og slik sikrer vi også at den som ansettes raskt leverer resultater og bidrar til å skape verdier. Bedrifter og organisasjoner som skal lykkes, må både ansette de rette personene, og hjelpe dem å utvikle seg sammen med bedriften og kollegene. Vi hjelper ledere å sette dette i system.