Stepp Inn AS

Stepp Inn AS

Stepp Inn er en lokal HR-partner som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning, sykefraværsoppfølging, karriereveileding og andre skreddersydde omstillings- og utviklingstjenester for offentlig og privat næringsliv. Stepp Inn er lokalisert i Ås, og har mål om å bidra til verdiskapning hos bedriftene i Follo gjennom leveranse av kompetent arbeidskraft.