Start Medical AS

Grunnleggerne av Start Medical har lang og solid erfaring innen bemanning av helsepersonell til sykehus og kommune. Formålet for Start Medical er at vikarene ser at det står en seriøs og solid aktør bak dem og som har et sterkt varemerke. Du får god og tett oppfølging av din personlige konsulent.