Bonliva AS

Bonliva står för den goda kraften, för en mer jämlik vård och omsorg, för bättre liv. Vår strävan är att ingen arbetsplats ska sakna arbetskraft där det behövs, och ingen patient eller klient ska behöva känna sig otrygg eller få vänta alldeles för länge.