Zelekt AS

Zelekt har fokus på rekruttering av kommersielle stillinger, leder- og operative roller. Med tilleggstjenester innen rådgivning i onboarding, salgs- og teamutvikling kan vi følge kandidater fra utvelgelse til prestasjon, som sparringspartner til både selskapet og dets nye ansatte. Vi ønsker å være kjent for å jobbe med engasjement og menneskelighet, og setter ydmykhet og respekt som nøkkelverdier i det vi gjør. Tillit er avgjørende for treffsikkerhet med våre samarbeidspartnere. Samtidig er det viktig for oss å utfordre og være gode sparringspartnere. Vi sier: Lært av fortiden, ressurs i dag, for at andre skal lykkes i morgen.