Minnovation International AB

Vi är ett lokalt bemanning och rekryteringsföretag i norra Sverige med huvudkontor i Stockholm. Idag har vi verksamhet inom installation, industri och sjukvård där våra konsulter är det viktigaste vi har. Som anställd av Minnovation har du samma fördelar som anställd direkt hos andra företag. Även som student har du möjlighet att arbeta utifrån dina förutsättningar. För oss är utbildning viktigt och därför vill vi hjälpa studenter som tillfälligt behöver utöka sin inkomst för att klara utgifterna till kurslitteratur, boende och mat. Registrera din profil redan idag och bli en del av den gröna industriomställningen i Europa. Bli en del av Minnovation. - We are a local staffing and recruitment company in northern Sweden with headquarters in Stockholm. Today, we have operations in installation, industry and healthcare where our consultants are the most important thing we have. As an employee of Minnovation, you have the same benefits as employees directly with other companies. Register your profile today and become part of the green industrial transition in Europe. Become part of Minnovation.