Kaluna Norge AS

Kaluna er et nordisk rådgivingsselskap som arbeider med å utvikle både den forretnings- og organisasjonsmessige delen av virksomheter. Vi representerer betydelig praktisk erfaring i kombinasjon med solid faglig kunnskap, som munner ut i operative løsninger.