Din Rekruttering AS

Vi rekrutterer til mange bransjer og hjelper deg med din karriere. Mange oppdrag er av typen headhunting eller finalekandidatvurdering og er derfor kanskje ikke annonsert her. Ved å registrere deg i vår database er du søkbar for oss hvis en spennende stilling dukker opp - enten du er aktiv jobbsøker eller bare nysgjerrig. 30 års erfaring gir oss et godt nettverk av bedrifter. Vi vet å ivareta både kandidater, kunder og deres omdømme på en god måte og er takknemlige for å ha mange gode referanser - også hos kandidater som ikke kom i mål i en prosess. Vi etterstreber ærlighet, respekt, konfidensialitet og effektive rekrutteringsprosesser.