Electrix AS

Electrix startet i 2020, og har med suksess etablert oss i markedet uavhengige av umoderne løsninger og gammelt tankegods. Samtidig har vi lang bransjeerfaring fra andre selskaper. Men som et mindre selskap har vi rask responstid og lavere kostnader. Vi har 12 ansatte og kontorer i Sarpsborg, strategisk plassert rett ved E6. Vi er prekvalifisert til å levere arbeid til nettselskapene Elvia, NorgesNett og Glitre Energi Nett. Vi har alle nødvendige godkjenninger for arbeid på høy- og lavspenningsanlegg. Vi tenker klima og miljø i alle deler av arbeidet. Electrix konkurrerer på kvalitet, pris og effektivitet, samtidig som vi bidrar sterkt til grønne bygge- og anleggsplasser. Grønn tankegang og klima preger alt vi gjør. Med våre smarte, enkle og innovative systemer for bestilling og håndtering av prosjekter, er vi i en prima posisjon til å jobbe grønt og klimavennlig.