Bemanningspoolen AB

Bemanningspoolen AB

Bemanningspoolen är ett lokalt bemanning- och rekryteringsföretag med egen produktion. Sen starten år 2000 har vi löst våra kunders personalfrågor både på kort och lång sikt. Vi hyr ut och rekryterar kompetent arbetskraft till såväl tjänste- som kollektivsidan inom många olika yrkesområden I vår egen produktion erbjuder vi moment inom montering, logistik och kvalitet. Vår kärnverksamhet är i Värnamo och vi jobbar inom en 7 mils radie runt Värnamo. Vi vill vara den lokala och nära samarbetspartnern för våra kunder i hela GGVV regionen.