Werket Personal AB

Är du redan eller vill du bli nästa talang på det arbetsmarknads- och utbildningspolitiska området? Werket hjälper kunder med rekrytering på alla olika nivåer från företagsledning till coacher och handledare.