Kape Bemanning AS

KAPE Bemanning leier ut personell og rekrutterer kandidater til faste stillinger innen ulike bransjer og stillingskategorier Vi har en målsetning om å være den beste arbeidsgiveren i bemanningsbransjen. I tillegg til å tiltrekke oss lokal arbeidskraft, har vi god erfaring med rekruttering fra utlandet