Kape Bemanning AS

Kape Bemanning er en ny aktør på det trønderske markedet, som tar sikte på å utfordre dagens bemanningsbyråer. Selskapet satser tungt på formidling av arbeidskraft der riktig folk på riktig plass er vårt varemerke. Vi har erfaringen og kompetansen som kreves for å ivareta kandidater, ansatte og ikke minst våre oppdragsgiveres interesser.