Unite Global AS

UNITE Global bygger en løsning for grensekryssende betalinger («cross-border payments») for banker, for å gjøre internasjonale overføringer rimeligere og med fullt oppgjør, i sanntid.