BARONA HRS AS

Vil du jobbe for oss? Smart valg! Vi tilhører Bravedo Group. Du er nå hos et av de største selskapene innen fagressurser til områdene bygg og infra, industri, offshore og akva / sjømatindustrien. Vi har over 18 års erfaring, og årlig omsetning på 4 milliarder NOK. Stort nettverk, solid økonomi og innovativ teknologi gir større muligheter for deg som jobbsøker.