MindMap AS

Det er en godt dokumentert sammenheng mellom bruk av gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. MindMap AS har kompetanse og verktøy som kvalitetssikrer rekrutteringsprosessen. MindMap har kontor i Kristiansund og Trondheim, men opererer med hele Norge som marked. Vi kobler kandidater i vår CV-database med våre kunder når vi finner match mellom behov og kompetanse. Og: Vi tipser gjerne vårt nettverk om kandidater som ser etter nye utfordringer.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Yngve Kruse
Partner MindMap AS
kruse@mindmap.no


6 Ledige stillinger