Torp Consulting Øst AS

Torp Consulting Øst er best på rekruttering og er en seriøs og tillitsskapende leverandør av rekrutteringstjenester. Små og store bedrifter kan bekrefte vår metode som bidrar til økt verdiskaping gjennom riktige ansettelser.