Habberstad AS

Habberstad AS

Habberstad AS er et Oslo-basert rekrutterings- og rådgivningsselskap. Vår ambisjon er å være Norges ledende fagmiljø innenfor lederrekruttering. Habberstads rekrutteringstjeneste finner de beste kandidatene til leder- og spesialiststillinger. Vi tar den tyngste delen av arbeidet, og finner de best egnede kandidater til å fylle stillingen. Du får anledning til å konsentrere deg om valg blant velkvalifiserte kandidater. Habberstad er også et rådgivningsselskap som hjelper deg til å lykkes med digitale endringsprosesser. Vår kompetanse innen IT-rådgivning gir oss en god forståelse av behov og krav som stilles til ledere som skal navigere i en verden som endres raskt ved innføring av ny teknologi og digitalisering.