Randstad Care AS

Randstad Care er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger og sykepleiere til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

Våre rekrutterere


Kjersti Zahlin
Bemanningsansvarlig
4798842937
kjersti.zahlin@randstad.no
8 Ledige stillinger

Cathrine Harlem
senior advisor/bemanningsansvarlig
cathrine.harlem@randstad.no
5 Ledige stillinger


Åsa Westerberg Amdal
bemanningsansvarlig
asa.amdal@randstad.no
4 Ledige stillinger

Pia Eyde
Bemanningsansvarlig
pia.eyde@randstad.no


4 Ledige stillinger