Randstad Care AS

Randstad Care er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger og sykepleiere til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Ingvild Hunstad
bemanningsansvarlig
ingvild.hunstad@randstad.no
22 Ledige stillinger

Alena Strømme
Researcher/Sykepleier
alena.stromme@randstad.no


50 Ledige stillinger

Eszter Fazekas
bemanningsansvarlig
eszter.fazekas@randstad.no
2 Ledige stillinger

Inghild Ytrebø
Bemanningsansvarlig
+4740021400
inghild.ytrebo@randstad.no
5 Ledige stillinger


Tone Cecilie Hansen
bemanningsansvarlig
tone.hansen@randstad.no
5 Ledige stillinger

Åsa Westerberg Amdal
bemanningsansvarlig
asa.amdal@randstad.no
22 Ledige stillinger

Petter Nyhagen
teamleder helsebemanning
+4740021410
petter.nyhagen@randstad.no


5 Ledige stillinger

Cathrine Harlem
senior advisor/bemanningsansvarlig
cathrine.harlem@randstad.no
8 Ledige stillinger

Eva Sveen
senior consultant
eva.sveen@randstad.no
9 Ledige stillinger

Eline Ivin
Senior consultant
eline.ivin@randstad.no


10 Ledige stillinger

Hege Sandven
Salgskoordinator
hege.sandven@randstad.no
2 Ledige stillinger