Randstad Care AS

Randstad Care er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger og sykepleiere til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

Ledige stillinger

Våre rekrutterereInghild Ytrebø
Bemanningsansvarlig
+4740021400
inghild.ytrebo@randstad.no
2 Ledige stillinger

Tone Cecilie Hansen
bemanningsansvarlig
tone.hansen@randstad.no
3 Ledige stillinger

Åsa Westerberg Amdal
bemanningsansvarlig
asa.amdal@randstad.no
18 Ledige stillinger

Ingvild Hunstad
bemanningsansvarlig
ingvild.hunstad@randstad.no
41 Ledige stillinger