Randstad Care AS

Randstad Care er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger og sykepleiere til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Kjersti Zahlin
Bemanningsansvarlig
4798842937
kjersti.zahlin@randstad.no
12 Ledige stillinger

Alena Strømme
Researcher/Sykepleier
alena.stromme@randstad.no


25 Ledige stillinger

Cathrine Harlem
senior advisor/bemanningsansvarlig
cathrine.harlem@randstad.no
13 Ledige stillinger

Åsa Westerberg Amdal
bemanningsansvarlig
asa.amdal@randstad.no
7 Ledige stillinger

Pia Eyde
Bemanningsansvarlig
pia.eyde@randstad.no


7 Ledige stillinger

Christofer Hedenstein
bemanningsansvarlig
christofer.hedenstein@randstad.no
5 Ledige stillinger


Eline Ivin
Senior consultant
eline.ivin@randstad.no


1 Ledige stillinger

Hege Sandven
salgskoordinator
hege.sandven@randstad.no
2 Ledige stillinger