Randstad Care AS

Randstad Care er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger og sykepleiere til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Pia Eyde
Bemanningsansvarlig
pia.eyde@randstad.no


2 Ledige stillinger

Åsa Westerberg Amdal
bemanningsansvarlig
asa.amdal@randstad.no
2 Ledige stillinger

Ingvild Hunstad
bemanningsansvarlig
ingvild.hunstad@randstad.no
24 Ledige stillinger


Hege Sandven
Salgskoordinator
hege.sandven@randstad.no
1 Ledige stillinger

Eline Ivin
Senior consultant
eline.ivin@randstad.no


5 Ledige stillinger

Inghild Ytrebø
Bemanningsansvarlig
+4740021400
inghild.ytrebo@randstad.no
5 Ledige stillinger


Cathrine Harlem
senior advisor/bemanningsansvarlig
cathrine.harlem@randstad.no
6 Ledige stillinger

Eszter Fazekas
bemanningsansvarlig
eszter.fazekas@randstad.no
2 Ledige stillinger

Christofer Hedenstein
bemanningsansvarlig
christofer.hedenstein@randstad.no
10 Ledige stillinger

Eva Sveen
senior consultant
eva.sveen@randstad.no
4 Ledige stillinger

Tone Cecilie Hansen
bemanningsansvarlig
tone.hansen@randstad.no
3 Ledige stillinger

Espen Meyer Dahl
Bemanningsansvarlig Leger
+4740021400
espen.dahl@randstad.no


6 Ledige stillinger