Randstad Care AS

Randstad Care er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger og sykepleiere til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Alena Strømme
Bemanningsansvarlig/Sykepleier
alena.stromme@randstad.no


2 Ledige stillinger

Tonje Waldemarsen
Bemanningsansvarlig somatikk / Intensivsykepleier
tonje.waldemarsen@randstad.no
2 Ledige stillinger

Carolina Hanssen
Researcher / sykepleier
carolina.hanssen@randstad.no
35 Ledige stillinger

Kjersti Zahlin
Bemanningsansvarlig
4798842937
kjersti.zahlin@randstad.no
27 Ledige stillinger

Cathrine Harlem
senior advisor/bemanningsansvarlig
cathrine.harlem@randstad.no
5 Ledige stillinger


Åsa Westerberg Amdal
bemanningsansvarlig
asa.amdal@randstad.no
3 Ledige stillinger


Christofer Hedenstein
bemanningsansvarlig
christofer.hedenstein@randstad.no
1 Ledige stillinger