Randstad Care AS

Randstad Care er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger og sykepleiere til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

Ledige stillinger

Våre rekrutterere

Cathrine Harlem
senior advisor/bemanningsansvarlig
cathrine.harlem@randstad.no
29 Ledige stillinger

Alena Strømme
Researcher/Sykepleier
alena.stromme@randstad.no


63 Ledige stillinger

Kjersti Zahlin
Bemanningsansvarlig
4798842937
kjersti.zahlin@randstad.no
16 Ledige stillinger

Christofer Hedenstein
bemanningsansvarlig
christofer.hedenstein@randstad.no
9 Ledige stillinger

Pia Eyde
Bemanningsansvarlig
pia.eyde@randstad.no


8 Ledige stillinger

Åsa Westerberg Amdal
bemanningsansvarlig
asa.amdal@randstad.no
8 Ledige stillinger

Ingvild Hunstad
bemanningsansvarlig
ingvild.hunstad@randstad.no
7 Ledige stillinger

Espen Meyer Dahl
Bemanningsansvarlig Leger
+4740021400
espen.dahl@randstad.no


2 Ledige stillinger

Tone Cecilie Hansen
bemanningsansvarlig
tone.hansen@randstad.no
1 Ledige stillinger

Hege Sandven
Salgskoordinator
hege.sandven@randstad.no
1 Ledige stillinger

Eline Ivin
Senior consultant
eline.ivin@randstad.no


1 Ledige stillinger