Amedia Distribusjon AS

Amedia Distribusjon AS har ca 1100 ansatte som utgjør ca. 540 årsverk og vi omsetter for ca. 566 millioner kroner. Amedia tilbyr distribusjon av 121 aviser, 106 egne og 15 andre tilknyttede aviser, til totalt 2,2 millioner husstander i Norge. Du er nå en viktig del av en organisasjon som hver avisdag distribuerer rundt 500 000 medieprodukter. Amedia Distribusjon AS består av 15 distribusjonsselskaper landet over og distribuerer daglig Amedias lokalaviser i tillegg til eksterne avistitler og en mengde kundemagasiner, DM, netthandelsprodukter, ukeblader, fagblader, bøker, etc. Vi har bransjeerfaring siden 1761. I dag bruker alle våre ansatte samme teknologi, Distribution Innovation AS, (DI) som sikrer enhetlig kvalitet gjennom gode rutiner og prosesser. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Our recruitersBjørn Mosti
Senior Distribusjonskonsulent
bjorn.mosti@amedia.no
5 Avoimet työpaikat