TS Site Services AS

TS Site Services AS

TS Site Services AS ble etablert under navnet Furmanite as i 1979 i Porsgrunn, og er et datterselskap av TS Group. Vi leverer produkter og spesialiserte vedlikeholdstjenester innenfor områdene, mobil maskinering, lekkasjetetting under drift, hydraulisk boltforspenning, varmebehandling, komposittreparasjoner, korrosjonsovervåking og Trevitest av sikkerhetsventiler. Vi utfører oppdrag til hele industrien, bland annet offshore, raffineri, petrokjemi, mekanisk industri og fabrikasjon. TS Group AS er et konsern som leverer multidisipline industrielle løsninger. TS Group har siden oppstarten i 2005 vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder. Konsernet er lokalisert i Skien, Porsgrunn, Molde og Bergen, har lokalt eierskap og sysselsetter i dag over 350 høyt kompetente medarbeidere.