Oppfølgingsenheten Frisk AS - Arbeidsinkludering

Oppfølgingsenheten Frisk er en profesjonell og markedsorientert leverandør av tjenester innen arbeidsinkludering. Siden starten som leverandør til NAV i 2006 har vi vært opptatte av å knytte til oss faglig dyktige veiledere som i tillegg er markeds- og resultatorienterte. Vi er en kunnskapsbedrift som er opptatt av kontinuerlig utvikling og positiv endringsvilje. Selskapet kan dokumentere et særdeles godt arbeidsmiljø med topp engasjerte mennesker som opplever stor arbeidsglede og autonomi. Oppfølgingsenheten Frisk er en del av konsernet Frisk Utvikling AS, et bredt kompetansemiljø som sammen er en toneangivende leverandør i Norge innen arbeidsmarkedstiltak, omstilling, arbeidsrettede helsetjenester og HMS.